Heeft u een klacht?

Klachtenregeling

Het kan een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Het TIP is geen klachtenbureau, maar kan vragen beantwoorden over je klacht. En de medewerkers kunnen je vertellen wat je het beste kunt doen.  Het telefoonnummer is: 0900 202 5012.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Heeft u een klacht

Klachtenregeling

Het kan een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Het TIP is geen klachtenbureau, maar kan vragen beantwoorden over je klacht. En de medewerkers kunnen je vertellen wat je het beste kunt doen.  Het telefoonnummer is: 0900 202 5012.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing.

Inschrijvingen zijn gesloten

Wij hebben helaas niet de mogelijkheid om op dit moment u aan te nemen als patient. Ons excuses voor het ongemak.