Naar de tandarts in coronatijd

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Indien u op een van onderstaande vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren per telefoon.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkouden, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betredend van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol bij de desinfectiezuil in de praktijk. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Komt niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar de hand niet schudden.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u laten spoelen met een mondspoelmiddel.
 • Wij vragen u een mondkapje te dragen bij het betreden van onze praktijk. In de behandelstoel mag u het kapje afdoen.

 

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijnen infectiepreventie en hebben we aanvullende maatregelen genomen.

Inschrijvingen zijn gesloten

Wij hebben helaas niet de mogelijkheid om op dit moment u aan te nemen als patient. Ons excuses voor het ongemak.